องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กิจกรรม ชาวพุทธถิ่นกาขาว

ทุนบุญ พ.ศ.2562

ร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธัมมะกับองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว ด้วยการรับเป็นเจ้าภาพกองทุนบุญ พ.ศ.กองละ 2562 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-102-3664 หรือ 02-241-1359


แชร์รายการนี้ให้เพื่อน