องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

เป็นชื่อของโครงการสร้างคนให้มีคุณภาพด้วยหลักสีล(ศีล) หลักธัมมะ(ธรรมะ) ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยมุ่งหวังว่า ธัมมวินัย(ธรรมวินัย) ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้น จะให้ประโยชน์สมบูรณ์แก่ผู้สิกขา(ศึกษา)และปฏิบัติตาม

ดูรายละเอียด

Live Stream

รู้จัก ดร.สัญชัย

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

ปัจจุบัน

  • - ประธานชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ

  • - ประธานองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

  • - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนา

  • - ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธัมมะถิ่นกาขาว

  • - นักจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ออนไลน์

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนบุญ พ.ศ.2562

ทุนบุญ พ.ศ.2562

ร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธัมมะกับองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว ด้วยการรับเป็นเจ้าภาพกองทุนบุญ พ.ศ.กองละ 2562 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-102-3664 หรือ 02-241-1359...

รายละเอียด
ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน

อ.ดร.สัญชัย พรหมฤาษี นำสาธุชนนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถ...

รายละเอียด
พระอภิธัมม์สำหรับคนไม่รู้ ทุกวันอาทิตย์ รร.วังสวนสุนันทา

พระอภิธัมม์สำหรับคนไม่รู้ ทุกวันอาทิตย์ รร.วังสวนสุนันทา

หลักสูตรอบรม "พระอถิธัมม์สำหรับคนไม่รู้" บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษีทุกวันอาทิ...

รายละเอียด
ดูทั้งหมด

Social Media Feed

  • Facebook Feed
  • Twitter Feed
  • Youtube Feed