องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กิจกรรม ชาวพุทธถิ่นกาขาว

พระอภิธัมม์สำหรับคนไม่รู้ ทุกวันอาทิตย์ รร.วังสวนสุนันทา

Image title

หลักสูตรอบรม "พระอถิธัมม์สำหรับคนไม่รู้" 

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-14.30 น.

ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา

สอบถามโทร 02-241-1359 / 02-102-3664แชร์รายการนี้ให้เพื่อน