องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

เป็นชื่อของโครงการสร้างคนให้มีคุณภาพด้วยหลักสีล(ศีล) หลักธัมมะ(ธรรมะ) ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยมุ่งหวังว่า ธัมมวินัย(ธรรมวินัย) ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้น จะให้ประโยชน์สมบูรณ์แก่ผู้สิกขา(ศึกษา)และปฏิบัติตาม

ดูรายละเอียด

Live Stream

Loading the player...

รู้จัก ดร.สัญชัย

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

ปัจจุบัน

  • - ประธานชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ

  • - ประธานองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

  • - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนา

  • - ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธัมมะถิ่นกาขาว

  • - นักจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ออนไลน์

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไปงานศพแล้วได้อะไร และอภิธัมมะ ๗ คัมภีร์แปล

ไปงานศพแล้วได้อะไร และอภิธัมมะ ๗ คัมภีร์แปล

ไปงานศพแล้วได้อะไร และอภิธัมมะ ๗ คัมภีร์แปล รวบรวมและเรียบเรียงโดยอาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษีเมื่อพูดถึง “งานศพ” ทุกคนต้องนึกถึงการฟังพระสวดอภิธัมม์ หรือ สัตตปกรณ์ แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจความเป็นมาและความหมายของบทสวดมนต์ที่พระคุณเจ้าสวดให้เราฟังกัน คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าพระสวดให้คนตายฟังบ้าง สวดส่งวิญญาณคนตายบ้าง ฯลฯ แต่ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เป็นความเข้าใจผิดถนัด แล้วความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรกันเล่าคนที่ได้ศึกษาพระอภิธัมม์เท่านั้นจึงจะทราบว่าพระอภิธัมม์นั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความละเอียดลุ่มลึก เป็นธัมมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดาและทวยเทพบนเทวโลกชั้นดาวดึงส์ เนื้อหาของพระอภิธัมม์เกี่ยวกับปรมัตถธัมม์ ๔ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน แต่คนตายเหลือเพียงแต่ “รูป” อย่างเดียวเท่านั้น จึงไม่อาจฟังและเข้าใจบทสวดได้เลย การที่โบราณบัณฑิตจัดให้มีการสวดสาธยายพระอภิธัมม์ในงานศพก็เพื่อให้คนเป็นได้มีโอกาสฟังธัมมะขั้นสูงซึ่งมีเนื้อหาอันละเอียดลุ่มลึก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้สาระจากการไปฟังพระสวดอภิธัมม์มากขึ้น การไปงานศพของท่านจะไม่สูญเปล่าแต่กลับได้สติได้ปัญญากลับมาบ้านด้วย...

รายละเอียด
อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี นำคณะศิษย์สักการะพระธาตุ

อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี นำคณะศิษย์สักการะพระธาตุ

อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี นำคณะศิษย์สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดสอบถามได้ที่ 02-668-7765...

รายละเอียด
ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ขอเชิญพุทธบริษัทอบรมหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ สำนักปฏิบัติธัมมะ...

รายละเอียด
การบรรยาย

การบรรยาย "พระพุทธประวัติ"

ขอเชิญพุทธบริษัทฟังการบรรยายธัมมะ เรื่อง "พระพุทธประวัติ" ประวัติของพระพุทธเจ้า ธัมมะ คำ...

รายละเอียด
ดูทั้งหมด

Social Media Feed

  • Facebook Feed
  • Twitter Feed
  • Youtube Feed